04 юли 2007

Реципрочност


Когато отмъщението е насочено към себе си, ти искаш да убиеш всичко в другия, което те е страх да си позволиш да бъдеш ти.

Когато отмъщението е насочено към другия, ти искаш да убиеш всичко в себе си, което би ти позволило да го разбереш като "ти".