24 юни 2010

За здравето на човеците


Чувството, че мястото ти не е в този свят (и надеждата, че такова място все пак има), често е най-сигурният симптом за добро морално здраве. Защото обитателите, които се чувстват изцяло на място в този-тук свят, обикновено са лишени (или по-скоро са се лишили) от всякакви основания за самоуважение. А самоуважението (наред с уважението към другия) е един от основните конституенти на доброто морално здраве.

Маурицио де Агостини, Писмо от чужбина

16 юни 2010

Рефлексия върху Йов


Понякога се питам, дали в един свят без Бог страданието и болката биха могли да имат смисъл. Тук не става дума за такъв смисъл, който да се изчерпва в ретроспективното и самоутешително обръщане назад и казване: щом преживях всичко това, значи вероятно вече съм по-силен от преди. Не, тук се питам за проективен смисъл, чрез който да съм готов да понеса всяка бъдеща болка и страдание.

Възможен ли е Йов в един свят без Бог?