18 февруари 2015

Нивелацията на публичната сфера


Следеното на новините и коментарите върху актуалните събития може да идва от похвалното чувство за ангажираност в общото благо (на местната общност, на нацията, на гражданството или на човечеството) или от загриженост за съдбините на общия ни свят, който обитаваме. И въпреки това тъкмо публичната сфера до такава степен размива дискурса и нивелира всяко експертно различие и превъзходство, че резултатът е един посредствен общ интелект/рецепиент, за когото всяко мнение върви (anything goes), именно защото се е усреднила аналитичната способност и се е загубило чувството за всякаква релевантност и адекватност спрямо ситуацията.

Съвременният публичен феномен е, че вече всеки може да има мнение върху всичко.  

Посредствеността (нивелацията) като резултат се явява на две нива. На нивото на всеки цари тотална умствена уравниловка, а на нивото на всичко – се размива всяка дадена проблемна ситуация и се губят нейните конкретни смисло-носещи специфики.

В личен план следенето на новини и публични коментари естествено води до 1. привикване към общото безразличие, 2. леност на интелекта и 3. постепенна умствена хибернация.

05 февруари 2015

Миналото и "себе си" от трето лице


Миналото е странно нещо. Като че ли в него можеш да се видиш такъв, какъвто си бил - от дистанцията на днешния ден - в трето лице. И все пак оптиката към онова себе си, представено в трето лице, е определена от онази старата - от първо лице. Нещата са представени в същата емоционална светлина и чрез същата тълкувателна перспектива, през която си ги гледал и преди. Ти разбираш себе си и обстоятелствата по същия начин, по който си ги разбирал и преди - когато си ги преживявал от първо лице.
Всъщност смислово не можеш да се видиш отстрани.

Погледът отстрани към самия себе си става възможен едва чрез екзегеза - разравяне на пластове и задълбочена тълкувателска дейност. Тогава неочаквани детайли от миналото, иначе фонови, излизат наяве и започват да носят смисъл. И ти започваш да разбираш себе си по един по-цялостен начин - с поглед за присъщата случайност на обстоятелствата и нелепата частична оправданост на действията ти.