08 юли 2007

Един малко известен исторически факт


Когато след превземането на Йерусалим и успешното приключване на Първия кръстоносен поход на един от водачите - Реймонд дьо Сен-Жил, Тулузки граф, му предлагат да стане владетел на новооснованото Йерусалимско кралство, той отхвърля с думите: "Няма да нося корона от злато, там където Христос е носил трънен венец."

Тези думи безкомпромисно показват, че рицарството не е било само идеал.