30 януари 2015

Какво е да имаш "понятие за..."?


В това да имаш понятие за нещо не е достатъчно да знаеш в екстензиите на чии предикати нещото се включва.

В българския израз понятие все още звучи съдържанието на една пред-концептуална понятност, която търси и изисква смисъл.

За да имаме понятие за нещо е нужно да можем да направим смисъл от него. Смисълът винаги включва имплицитно и нашето място в света.

23 януари 2015

Познание и разбиране


Познанието винаги се отнася към някакъв обект, разбирането винаги се отнася към някакъв смисъл. Те обичайно са отделени едно от друго.

Задача на образованието е да ги обедини.

21 януари 2015

За възможността да бъдеш сам


На фона на самотата всички случайни идентификации избледняват.
Остават само същинските.

Само онзи може да бъде истински заедно, който отстоява възможността да бъде сам.