20 май 2016

Накратичко за смисъла


Аналитичната философска традиция има твърде бедно понятие за смисъл - съгласно нея "смислено" е такова изказване, което би могло да бъде верифицирано като истинно или пък фалсифицирано като неистинно. В този план и най-тривиалните изказвания биха се явили като "смислени".

Смисъл обаче в същинския смисъл на думата е онова, което е удовлетворяващо за ума, не толкова с оглед на познанието, колкото с оглед на разбирането.
Смисълът, е винаги нещо, до което се домогваме. И ако сами не сме вложили смисъл, няма да ни бъде отвърнато с такъв.

05 май 2016

Писано и хоризонт


В писаното има толкова недоизказано, че понякога ме хваща страх.
Хоризонтът е непостижимо огромен в сравнение с написаното.

Колко пътеки, които няма да бъдат извървени, колко посоки, които няма да бъдат поети.
И все пак си струва...