27 декември 2018

За празнотата на празника


Празнотата, която носи със себе си празникът, не е свързана с чувство за празнота. Не е свързана и с чувство за ситост. Именно поради това въпросната празнота е трудно разпознаваема и още по-трудно - откриваема.

Тя битува в лоното на новото начало. Тя е донякъде утешаващата празнота, която  примамва, докато си се отпуснал в старото, уверен, че новото е досами теб. И бидейки празна, т.е. неконцептуализирана, тя е за сметка на това е донякъде визуализирана. Това е визията на надеждата, която обаче не мами с някакво празно бъдеще, а която омайва с възможности - оставайки тук, задоволявайки се да придаде колорит на настоящето.

07 декември 2018

За "поетите" накратко


Гласовете им бяха големи, обущата им бяха големи, и учеха тригонометрия.

Джеймс Джойс, Портрет на художника като млад


Много лаконично, без да е енигматично описание.

04 декември 2018

Еднаквост и различие


Парафраза от Хана Арент, Човешката ситуация:

Ако не бяхме еднакви, нямаше да можем да се разбираме;
ако не бяхме различни, не би имало нужда да се разбираме.