13 април 2014

Сферите на свободата


1. Свобода на действието – възможността да действаш (или бездействаш), съобразно избора, който си направил или решението, което си взел.

2. Свобода на избора – възможността да видиш алтернативи и да осъществиш избор, независимо от външната конюнктура и влиянията, на които си подложен.

3. Свобода на волята – възможността да детерминираш собствените си нагласи и предпочитания, които оказват влияние върху изборите, които правиш. Възможността да ревизираш собствените си избори, с които вече си привикнал.

4. Свобода на духа – възможността да се откъсваш и дистанцираш от вътрешно-световите неща и от самия себе си като вътрешно-светови аз.

***
Между тези четири сфери може да се наблюдава определена градираща се връзка. - Ако свободата в една от сферите е затруднена, толкова повече става належаща свободата в следващата сфера.

11 април 2014

За Самсон - един нов прочитСъмнявам се, че Далила дори е протегнала ръка за да отреже косите на Самсон, просто му е народила деца.


04 април 2014

За нечестността и лукавството


Темата, че вероятно сме неискрени към самите себе си, т.е. че ние или природата ни крие нещо от самите нас, може да се проследи още до Сократ. Само че Сократ идентифицира нечестностността с незнанието (с неведението относно самия себе си), т.е. за него лукавството е принципиално невъзможно.

Това, че лукавството собствено резидира у нас, е изначална тема на християнството.