27 ноември 2015

За източниците на живота


За европееца става все по-невъзможно да инвестира смисъл в нещо, което трансцендира живота. Религията (там където все още я има) се е превърнала в навик, науката и изкуството - в кариера.

Източниците на живот пресъхват защото няма нищо, което да го надхвърля.

23 ноември 2015

По повод на атентатите


Елементарна истина е, че човек рано или късно ще умре. От гледна точка, хайде, не на вечността, а на един малко по-дълъг период от време, да речем 1000000 години, няма голямо значение дали това ще се случи петдесет години по-рано или по-късно.

Естествено, тогава следва въпросът, а какво все пак има значение?!? Струва ми се, че най-адекватният отговор би бил: да си съхраним достойнството. Кант би казал: достойността да бъдем щастливи.
Не на последно място: и чувството за хумор.

09 ноември 2015

За посредствеността


Посредствеността е невинност, дълбоко и упорито вкоренена невинност, която е в определен смисъл необратима. Вероятно тъкмо през юношеството е пропусната възможността за формиране на широк хоризонт, която загуба, впоследствие, в хода на цял живот не подлежи на компенсиране.

Посредствените хора могат да придобият вина единствено чрез глупостта си.
Това, струва ми се, е свързано с тезата на Хана Арент за тривиалността на злото.