26 май 2021

За видовете неравенство

 

Между хората има три вида неравенство:

1. естествено - по пол, възраст, здраве, физическа сила, психични способности

2. политическо - по различни привилегии и граждански права

3. социално-икономическо - по доход, имотно състояние, покупателна способност


Първият вид неравенство е невъзможно директно да бъде адресиран, въпреки че е възможно да се въведат известни компенсаторни механизми.

Вторият вид неравенство в най-голяма степен може да се адресира при оптималното развитие на едно свободно гражданско общество. (Доколкото гражданското общество обаче е само идеал, този вид неравенство също не е напълно отстраним.)

Третият вид неравенство е много трудно да се адресира, поради това че той е зависим от множество външни фактори, а именно: a/ естественото неравенство, b/ неотменимата диференциация на труда и професиите, c/ индивидуалните усилия, които отделния човек влага в работата си и в професионалното си развитие. Всички тези фактори е невъзможно да бъдат в пълна степен калкулирани и транспонирани в съответна цифрова или парична стойност.


20 май 2021

Трагичността на човешката ситуация

 

Човешкото същество е също толкова не-Аз, колкото и Аз.

Новалис,

Изследвания върху Фихте (561)

 

Ние се заварваме чужди на самите нас. Това е фундаменталният факт на нашето присъствие в света. Това е зев между Аз и не-Аз вътре в самия човек, който зев е невъзможно да се снеме на емпирично ниво.

Елементарният пример за не-Аза в най-вътрешно, интимно човешкото - това са физиологическите потребности. Ние се чувстваме принудени да крием своя не-Аз.