28 януари 2010

Утвърждаването като отрицание


Утвърждаването първоначално е полагането на дадено ново определение и съвсем не препотвърждаването на нещо налично. За да се утвърди нещо обаче, с това трябва да се отрече всичко чуждо нему. Поради това отрицанието се явява елемент на всяко утвърждаване.

Любимата дума на сина ми Петър е безусловно думата 'не'. Чрез нея той не просто дава отрицателен отговор, а утвърждава дадено свое желание чрез отрицание на наличното.

_____________________________________________
Петър наскоро ще стане на година и девет месеца.