30 септември 2015

За местоименията и местоописанията


Всяко местоимение идва на мястото на име. Това е толкова естествено с местоименията аз  и ти.
Аз, който заговорвам, имам име, което оправдава заговорването ми, и на Ти, което заговорвам, със самия акт на заговорване, признавам правото да носи име.

Не е така с местоименията "той", "тя", "то". Защото те могат да бъдат и местоописания. Твърде често те просто заместват описания. Защото с "той" мога да реферирам към "антициклона над източна Европа", а с тя - към "сградата отсреща". Например: "Той ще определя времето у нас през идната седмица", "Тя е построена през 1937". И двете нямат нужда от имена.

Същинските местоимения са само аз и ти. В същината все още няма множественост, има уникалност.

13 септември 2015

Мислене срещу процес


Мисленето винаги е починено от проблем (проблемът се явява почин, а не причина на мисленето). И като такова винаги е ориентирано към разбиране.

Мисленето вирее в напрежение - между проблема и разбирането.

И като такова винаги има телеологически характеристики. Поради това и мисленето никога не може да бъде процес по обработка на информация.
Процесирането на информация никога не е в състояние да има иманентна цел, каквато има мисленето.

09 септември 2015

Страстта - дело или страдание?


Афектът е като опиянение, което отминава като си отспиш, страстта е като лудост, вкопчена в една представа, която се загнездва все по-дълбоко.

Имануел Кант


Има проблем със "страстите" в наше време. Те са дотолкова загрижени да прикрият своето коренно родство със страданието*, че вече се маскират като действия.
Феноменът, че в страстта си принуден да търпиш самия себе си и да страдаш от това, което сам си причиняваш, в съвременната етика на деловия човек е представен като заслуга.

Например, страстта да се реализираш в живота е вторично корумпирана страст поради това, че се вменява като задължение, а нейното задълбочаване - като постижение.

––––––––––
* На български и английски в религиозен контекст думата страст помни своето родство със страданието в израза "страстите Христови" (Passion of the Christ). На немски също така - leiden е страдам, Leidenschaft - страст.