24 април 2010

За "химията" на любовта


"Какво мислите за любовта? Нали нищо повече от закона за привличането?"
Хайнрих Хайне, Пътни картини

Дали съвременното говорене за "любовта като химия" е по-дълбокомислено от говоренето за "любовта като физика"?

18 април 2010

Съкровеност


Един приятел - Methodius - предлага едно по-точно обозначение на онова, което по-долу бе наречено "интимно". А именно - съкровено. Тази автентична славянска дума отмахва всякакви привнесени соматични конотации, които биха могли да се причуят в латинския термин "интимност".

Защото съ-кров-ено е онова, което сме изписали върху личната си история с кръв.

Обозначението на "публичното" като съборно, също би било удачно, доколкото то удържа жива тъкмо връзката със съкровеността.