25 юни 2020

Понятие за феномен


Феномен е това, което не може да остане незабелязано.

Това е едно просто и стегнато мое определение за феномен. Намирам го за ценно поради това, че то се съгласува едновременно както с нашите интуиции за значението на думата феномен, така и с традицията на феноменологическата философия.

Но с това определение само е набелязан проблемът, защото:

Условията за забележимостта на феномена често остават неразбрани.

Поради което и феномените са едновременно непосредствено  достъпни и непосредствено изопачени (поради горе-споменатото неразбиране).
Методологическата задача на феноменологията е да направи условията на забележимост или на достъпност на феномена разбираеми.

17 юни 2020

За мъдростта, лудостта и разума


Мъдростта често означава да следваш лудостта си,
а не разума си.

Е.-Е. Шмит, Посетителят


Често, но не винаги. Мъдростта всъщност означава да знаеш кога да следваш лудостта си и кога - разума си.

И затова е толкова трудна. Собствено невъзможна.

16 юни 2020

Вземането на решения и ordo amoris


Какво представлява вземането на решение? - Предпочитането на някакво бъдещо състояние на нещата пред друго такова, както и убедеността, че трябва да действаме съобразно това предпочитание.

Но въз основа на какво става предпочитането на дадено състояние на нещата пред друго такова? - Въз основа на ценности.

За нас е невъзможно да действаме без някаква имплицитна подредба на ценностите.
Макс Шелер нарича тези подредба от ценности, която определя нашата тяга или отблъскване спрямо определени неща от света - ordo amoris.

13 юни 2020

Разбиране и феномени


Как можем да гарантираме, че говорим за едно и също, когато зад една обща дума всеки може да поставя, а и поставя - своята идиосикратична смесица от представи и асоциации? По емпиричен начин, разбира се, това не може да бъде гарантирано. Никой, съгласно мисловния експеримент на Витгенщайн, не може да погледне в кутията (или в главата) на някой друг и да се увери, че там има същото нещо като онова, което той нарича "бръмбар".

И все пак има сериозни емпирични указания в подкрепа на това, че хората все пак се разбират. Хората например съумяват да построят къща заедно или пък съумяват да се появят на едно и също място по едно и също време въз основа на уговорка. Нещо, което би било невъзможно, ако между тях цареше пълно вавилонско разноезичие.

А какво би се получило, ако си зададем сериозно въпроса: При какви условия е възможно, хората все пак да се разбират? Най-естественият отговор би бил този: Възможно е въз основа на априорното обстоятелство, че нещата, които се представят пред разума им, са едни и същи.

А за нещата, които се представят пред разума (или пред съзнанието ни) във феноменологията вече има един утвърден термин - феномени.

02 юни 2020

Легитимност срещу легалност


Думата легитимност има две несходни и аналитично различими значения. "Легитимен" може да означава 1. съобразен с правилото, със закона (лат. lex, legis), т.е. легален (това е твърде тясно значение), но може да означава наред с това  и 2. оправдан, в смисъла, в който използваме например съчетанието "оправдано действие".

Но какво прави дадено действие оправдано? Явно това не е неговата легалност, т.е. съобразността с буквата на закона. Това, което прави едно действие оправдано е това, че въпросното действие вътрешно носи правото в самото себе си, т.е. то е справедливо. В този втори смисъл на думата, например когато кажем "легитимен протест" имаме предвид справедлив протест.

Естествено, не всички легални протести са легитимни и не всички легитимни протести са легални (т.е. не всички легитимни (оправдани) протести са съобразени с конюнктурното право на дадена страна).
Двете понятия легален и легитимен не са подчинени като частно и общо, а са кръстни. Казано накратко: някои легални действия са легитимни, но не всички; също и някои легитимни действия са легални, но не всички.


P.S. Кант би направил нещата още по-сложни, защото той, от една страна приел разликата между 1. легалност и 2. легитимност на една постъпка, но от друга, естествено, би настоял да имаме предвид и още едно потенциално нейно качество - 3.нейната моралност.