29 август 2010

Юношество


Настоящите младежи (съзнателно избягвам израза "тийнейджъри", който неминуемо ще ни затвори в онази рамка, от която следва да се абстрахираме) са напълно лишени от нещо, което леко носталгично и дори очарователно старомодно може да бъде наречено юношество. Те прескачат директно от състоянието на памперса в една зле разбрана, подражателска "зрялост", която по същия начин както при възрастните е обременена с твърде неприятна смесица между тесногръдие и инфантилитет.

А какво е всъщност юношеството? - то е онова състояние в младостта на духа, при което всичко уж тривиално и ежедневно - думи, жестове, събития, са непосилно натоварени и със смисъл и с негов недостиг. Или казано идилично с думите на един френски шансон: "Нямаше нищо, но бе цял живот"*. Поради което то, въпросното нищо, може да бъде дори смъртоносно.
____________
* On n'avait rien, mais on avait toute la vie.

14 август 2010

Степени на несвободата


1. Болката е фиксацията върху собствената ни крайност, превръщане на свободата в природа.

2. А свободата, наблюдавана като нещо външно и чуждо, задължително потиска, кара ни да се чувстваме несвободни.

3. Това, второто, взето в отношение към първото, е потенцираната несвобода - веднъж в болката, втори път в отказа ни да се освободим от нея. - Казано по Киркегор - разядосването да упорстваме в несвободата.