23 август 2017

Естественост и процедури


Естествеността, или както би се изразил Хегел - непосредственото, не подлежи на възвръщане.
Опитите за връщане към или дори за поддържане на естествеността са културни процедури, които граничат с перверзията.

Това е неизбежно така дори или особено в случаите, когато естествеността е идеал.

10 август 2017

Опции и саморазбиране


Възможностите за действия не са дискретни предмети, които подобно ябълки да могат да бъдат преброени.

Исая Бърлин


Наред с недискретната им (континуална) природа и невъзможноста на самите опции да станат експлицитно броими, нещата се усложняват и от това, че и всяко специфично действие би могло да промени и саморазбирането ни по определен начин. А тази херменевтика от своя страна може да отвори като възможни за мен други опции и респективно да затвори други като невъзможни.


04 август 2017

Свобода, преценка, автономия


Способността за рационална преценка на собствените ни действия (или дори възможността да се провалим в опита си за такава и да се откажем от нея, например казвайки: "Тогава бях твърде афектиран", или пък "Тогава бях твърде пиян") е важен елемент от самоосъзнаването ни като свободни деятели.

Ето защо до голяма степен критиката на Спиноза и Шопенхауер към идеята за свободата на волята е нацелена в това да покаже принципиалната неоправданост или илюзорност на подобна преценка (или съждение, според традицията, която Кант утвърждава).

И все пак тъкмо в желанието да сме способни на рационално съждение за действията си прозира едно самоизискване към самите нас - самоизискването да сме автономни.
Автономията не е просто самоопределяне, а и изискване да сме в състояние да се самоопределим.

03 август 2017

Въображение и страх


"Nothing is worse than what we can imagine."
"Няма по-лошо от това, което можем да си представим."

Дж.М. Кутси, В очакване на варварите


Но осъзнаването му не облекчава страха.