06 юли 2007

Манхайм


Твърди, рязко проточени форми. Без дълбочина - сплав и смес, със строго очертани граници. Стерилитет - лишеност от пластика. Тук-таме все още битува едно островно минало отпреди войната, задушено в агресията на новия просперитет. Цветовете - има ги, но изглеждат излишни и насилени. Сякаш едно измерение е напълно достатъчно - отраженията върху полираната плоскост на непроницаемите до слепота прозорци на бизнес-сградите.
Трамваите безшумно се шмугват покрай мен, а аз имам останала една-едничка бира в раницата. Преди попълването на запасите, сядам да я изпия пред стария Rathaus. Тук с християнска откровеност и със златни букви все още се изисква съжителството на двете каменни девойки на фасадата - Justicia (Справедливостта) и Pietas (Милосърдието).