24 март 2015

Пейоративните определения за вкуса у Кант


Направих си труда да изнамеря негативните (пейоративни) определения за естетическия вкус у Кант (Критика на способността за съждение) и се получи наистина интересен резултат.
Вкусът може да бъде:

1. Суров и неупражнен (roh und ungeübt).
В такъв случай на вкуса му липсва отличителна способност да открива разлики и нюанси в красивия предмет. Способността за въображение определено не е гъвкава в рефлексията си и така да се каже е сляпа за финото многообразие от определения, които един упражнен вкус би могъл да открие в предмета.

2. Варварски (barbarisch).
Варварският вкус е естествено следствие от суровия и неупражнения. Той, подобно на неупражнения вкус, е ригиден (втвърден),  но освен това е самонадеян и безогледен в собствената си ограниченост. Варварският вкус се предоверява на собствения си инстинкт, поради което той може да бъде и сантиментален. Варварска сантименталност и сълзливост - това е честа проява на един вулгарен вкус.

3. Пристрастен (parteilich).
Пристрастният вкус в преценката си е подвластен на извън-естетически съображения. Примери: колекционерски интерес, хоби, навик, моди, тщеславно желание да демонстрираш вкус, снобизъм. Всичко това са неща, които замърсяват и тровят естетическата преценка.

4. Подкупен (bestochen)
Горните три определения кулминират в подкупния вкус. Подкупният вкус е подкупен било от интереса на собствената ни наивна сантименталност, било от страстта ни да консумираме, било от суетата да се самодокажем. Резултатът е отблъскващ.
Често не само естетически отблъскващ.

11 март 2015

Уважение, самоуважение и отсъствието им (жестокост)


Кант в Критика на практическия разум изрязява един много важен принцип, а именно - че самоуважението е конститутивно за уважението към другите и обратното.
Т.е. няма как да уважаваш другите без да уважаваш себе си и обратното - няма как да уважаваш себе си без да уважаваш другите.
Основанието за това е, че в моралния закон, уважението се основава върху принципа на личността (разума), а не върху индивидуалните характеристики на човека срещу теб или в теб.

Ето защо от човек отказал си правото да се самоуважава, могат да се очакват и най-големите жестокости. Жестокостта е безогледност към личността.
Често жестокостта е симптом именно на отчаяние.