26 ноември 2018

Чужд на собствения си опит


Една от най-големите опасности за съвременния човек е отчуждението от личния опит. Човек започва да губи доверие в онова, което сам изпитва и сам преживява.

Резултатът от това обаче съвсем не е отрезвяващ и еманципиращ - напротив, човек е склонен веднага да запълни пустото място, оставено от отсъствието на автентичен опит, с дадени наготово културни ерзаци.

На мястото на вътрешния човек идва масовият.