19 юли 2007

Антинатуралистично


Интересно е, че мозъкът няма никаква роля при създаването на представата за "реален свят", а още по-малко за представата "Аз".

Същества надарени само с мозък, но не и дух, живеят само в околна среда (която се свежда до съвкупността на наличните дразнения и до проекциите на безусловните рефлекси), но те не живеят в свят. Тази разлика между "околна среда" (Umwelt) и "свят" (Welt) е много добре разгледана от Макс Шелер*.
Светът
съдържа и това, което ние винаги при-мисляме отвъд хоризонта на наличните вещи.

Колкото до представата "аз", показателно е, че животните не я притежават. Те не могат да разпознаят образа си в огледалото като "свой", плашат се и реагират агресивно като към съперник.

___________________________
* Макс Шелер (1874 - 1928) - немски философ и
антрополог, един от първопроходците на феноменологическото направление. Интересен факт е, че монографията на Мартин Хайдегер "Кант и проблемът за метафизиката" е посветена именно нему.