29 март 2022

Жест и уверение

 

Човек често търси признание и уверение в собствената му уникалност. А те често биват давани жестово. Ето защо рядко усещаме излишеството на физическия контакт.

А още по-рядко, въпреки споделеността и близостта, можем да усетим досега като бреме. Но тези моменти са специални.


 

Картината: Кореджо, Noli me tangere (Не ме докосвай!) (1585)

25 март 2022

Сингуларност и плуралност в политически контекст

 

Всеки един авторитарен режим на управление е склонен да свежда гражданите (или видяно в неговата перспектива - "поданиците") на една държава до фалшивата сингуларност на нацията или на народа


А всеки, който е склонен да повярва в подобна фалшива сингуларност, трябва да си постави въпроса: Дали държавата съществува заради хората или хората заради държавата?
 
А хората (мн.ч, plural) поначало са винаги множество, плуралност. 
Една подобна плуралност не може никога да бъде замаскирана чрез една въобразена монолитност.

08 март 2022

Против войната

 

'Никоя държава не бива да се намесва насилствено в устройството и управлението на друга държава.'

'Никоя самостоятелна държава (все едно дали е голяма или малка) не бива да бъде придобита от друга държава чрез наследяване, размяна, покупка или дарение.'

 Кант,  Към вечния мир. Философски проект

 

Макар че като се взрем в историята, войната може да изглежда съдбата на човешкия род, вече живеем във времена, в които човечеството сякаш е готово да се отърси от тази съдба като от бреме. Беда е, че продължават да се появяват диктатори и сатрапи, които с ресантимент и злоба остават вкопчени в имперските амбиции на миналото.

 

Инвазията не е специална операция, агресията не е миротворчество, войната не е изход!

 

06 март 2022

Относно учителите

 

Днес малкият ми син Антон, който е 4 клас, имаше да пише кратко съчинение върху клишираната тема: "Учителко, любима". Той обаче написа следната философска рефлексия:

 

Аз уважавам всички учители, защото те ни учат на нови неща. Аз нямам учител, който ми е любим или такъв, който не харесвам. За мен всеки човек или животно е учител. Така мисля, защото от всеки можеш да се учиш, било то животно, бебе или възрастен.