30 юли 2011

Болка и партикуларност


Физическата болка по двояк начин ни прави частични. На първо място тя ни фиксира в определена част от собственото ни тяло, партикуларизира самото тяло, а на второ място ни фиксира по принцип в телесността, насилва ни да идентифицираме своя аз с тялото. Чрез това второто тя партикуларизира самата ни личност.

Аналогично е с душевната болка, тя ни фиксира върху отделен случай, лишавайки всички останали от интензивност, и така на второ място ни идентифицира едностранчиво в чувствеността.

Духовната болка обаче е тотализираща, тя не допуска друго и в нея се самоизяжда самият аз. Останките от трапезата са тяло и душа, без личност. Т.е. отново партикуларност.

Допълнение: Поддаващият се на болка е безвъзвратно остарял, нещо което съответно може да се разбира в три различни смисъла - физически, душевен и духовен.

17 юли 2011

За произхода на (думата) меланхолия


Меланхолия означава на гръцки черна жлъчка (μελαγ-χολία). Черната жлъчка (наред с жълтата жлъчка, кръвта и флегмата) е една от телесните течности или хумори*, които съгласно античната медицина са отговорни за баланса в човешкото тяло. Преобладаването на една от тях предопределя по един от човешките темпераменти. Черната жлъчка естествено обуславя меланхоличния темперамент и в качеството си на телесна течност съотвества в областа на натурфилософията на елемента на земята - тежка е, инертна и студена. Нейният сезон е есента.

Remark: Човек обладан от елемента на черната жлъчка се превръща в мелахолик. Той не бива да се опитва да се отчужди от това си състояние, а е добре да се превърне в ласкател на собствената си меланхолия. Тя може да му се отблагодари с бавност и съзерцание, които ще го издигнат в позицията на фин и безучастен наблюдател на живота. Така елементът на земята в определени случаи се осъществява в качествата на своя опонент - въздуха.

______________
* От гръцки χυμός и латински (h)umor със значение на сок, мъзга, влага, фр. humeur, англ. humour, нем. humor. (Впоследствие, всъщност едва през 17 век, думата "хумор" придобива привичното й днес тясно значение.) За добро изложение на античната теория за четирите телесни течности виж тук (на немски).


11 юли 2011

Историята на Р.: Глас през храста


Бях забравил да чувствам детайлите, бях забравил да усещам различията. В едно ежедневие, в което процедурите са установени, аз забравям да възприемам света си. Аз тека по установените канали, минавам през отверстията на най-малък натиск, следвам импулсите към предзададената ми цел – всичко останало се превръща в излишно дразнение. - Да стигна дотам, че да превърна живота си в ненужно дразнение!

Откровението на един храст ме върна към истината – не, храстът не пламтеше, ни говореше. Бе само лек вятър, полъх през листата, всяко едно от които трептеше различно, неповторимо. Потрепваха не в синхрон, без конвенция. И точно в това е въпросът - не бих могъл да приема, че едно такова многообразие от детайли е излишно разточителство, не бих искал да приема, че нюансите в гласа на този храст са въпрос на чиста случайност.

Не, аз не съм Мойсей, но чух глас през храста.

06 юли 2011

Разбиране и преживяване


Винаги съм считал, че разбирането е в състояние да отнеме или добави нещо към самото преживяване. По-специално като човек заинтересуван от философията особено съм държал на това, че разбирането добавя към или обогатява преживяването.

Може да се открие обаче една особена, типично женствена сила в противоположното убеждение, а именно - че дадено рационално обяснение или разбиране не може да промени нищо в преживяването. Сякаш преживяването е ултимативният факт, който не подлежи на рефлексия.