24 октомври 2018

Въпросът за битието


Въпросът за съществуването или въпросът за битието е фундаментален за философията. На пръв поглед обаче той би могъл ни се струва твърде абстрактен, до такава степен, че да изглежда празен откъм съдържание. Темата за битието като че ли може да се сведе до привидната тавтология на Парменид: Битието е, а небитието не е. И все пак подобна постановка съвсем не е тавтологична, ако вземем предвид, че автор като Хайдегер, бидейки посветил целия си интелектуален живот на въпроса за битието, собствено казва, че битието не е. Или най-малкото казва, че битието не е нещо съществуващо.

За да разберем различните смисли на битие, традиционен подход, още от Аристотел, е да се спрем на различните смисли на глагола съм и или на изказването на съществуване. Ето един примерен каталог от въпроси, при което на първите пет може да изглежда, че може да се даде определен отговор, но на останалите утвърдителен или отрицателен отговор без квалифициране би бил недостатъчен.

Съществуват ли субатомарни частици с нулева маса в покой?
Съществуват ли чифтокопитни коне?
Съществуват ли девет планети в Слънчевата система?
Съществува ли чудовището от Лох Нес?
Съществуват ли извънземни разумни същества?
Съществува ли отношението вдясно от?
Съществува ли футбол на три врати?
Съществува ли отражението ми в огледалото?
Съществуват ли неосъществените проекти?
Съществува ли числото 7?
Съществува ли корен квадратен от две?
Съществуват ли невидимите неща?
Съществува ли страхът от неведимото?
Съществува ли все още неизсвирената симфония?
Съществуват ли неродените деца?
Съществуват ли цветовете?
Съществува ли Дон Кихот?
Съществува ли Борхес?
Съществуват ли отминалите събития?
Съществува ли времето?
Съществува ли морална определеност на действията?
Съществува ли красивото?
Съществува ли нещо, което наричаме красиво?
Съществуват ли думите?
Съществуват ли техните значения?

Предвид тъй разностранните кандидати за съществуване, едва ли можем да минем без Хусерловото понятие "регионални онтологии". А и остава да тежи питането дали изобщо въпросите от типа Какво съществува?, могат да досегнат въпроса за битието.

11 октомври 2018

Homunculus


И ще повярвате ли, ето ти го там, седял сам-самичък в тъмнината на изповеднята си, от буден по-буден, и сякаш тихо се смеел в себе си.

Джеймс Джойс, Дъблинчани


В нас винаги живее по един малък homunculus, който претендира, че не ни разбира...
А го е жал през смеха му.

02 октомври 2018

Идентичност


Ако бях този, който съм, не бих имал проблеми със себе си.

Наличието на проблеми със себе си не указва ли липса на идентичност?!?