28 май 2008

Накратко


Навикът е най-добрият приятел на живота и най-големият враг на философията.