28 август 2007

Апоретично за свободата


Свободата е съвършено ненужна, но е без-ценна.
Онова, което няма цена, притежава безусловна ценност.