03 август 2007

Апология на бирата


Бирата е земното питие, питието на Гея. Отпивайки, чувстваш как една плътност се разлива по тялото ти, една търпелива тежест, която придържа фантазните образи към земята, както въжето придържа хвърчилото. Бирата успокоява нервните потръпвания на душата, заглажда гребените на вълните, придава плавност в потока на жизнените духове.

В бирата обаче не е налице единствено елементът на земята. В нея присъстват в единство и всички останали стихии - и водата, и въздухът, и огънят. Бирата е втечнената субстанция на земното, тя утолява жаждата, докато виното например е сухо, слънчево, то я задълбочава. Водата присъства в притъпения плисък на бирата, в нейната разливност и плавен темперамент. Това, че и въздухът присъства в бирата е видимо в нейната пяна. Същината на бирата е в прехода, от земя тя става на течност, от течност тя се превръща в пяна, я в пяната тя се докосва и до огъня, най-лекият от всички елементи, на който му е присъщо да се издига. Та пиенето на бира и издига и полага...
Всичко придобива една мека плътност и плавни очертания.