04 ноември 2011

Болка и озадачение


Едно от най-силните и разтърсващи преживявания може да бъде това - да видим озадачение в най-ранния детски поглед*, озадачение провокирано от болка. В такъв един детски поглед е сякаш синтезиран целият екзистенциален проблем, изразим чрез въпроса: Къде съм попаднал? - Въпрос, който важи в неразличимост както по отношение на света, така и по отношение на собственото ни тяло.

Като че ли тъкмо в това начално детско озадачение има своя корен и питането, което може да сполети възрастния: Защо не мога да се абстрахирам от болката, след като се осъзнавам различен от нея? Защо болката и в едно с нея тялото ми са ми дадени по същия неотменим начин, по който аз сам съм си даден?

______________
* Малкият ми син Антон тези дни навърши два месеца.