25 ноември 2011

Самоопровергаване


Човек е същество, непрестанно склонно към самоопровергаване.

Или както е чудесно казано с думите на Анджело на Шекспир (или по-точно с техния превод):

Ах, щом сме грешни, себе си не знаем -
желаем нещо и не го желаем.

Шекспир, Мяра според мяра

Превод: Валери Петров