31 август 2011

Чудесен ден


Днес е чудесен ден. А един ден може да е чудесен не просто с оглед на непосредствените преживявания, а и с оглед на онези предстоящи моменти, които той е в състояние да отключи.

От днес ще мога да разчитам на това, че моите малки съавтори в този блог са вече двама.