04 август 2011

Философия срещу баснословие


Философията се движи неизменно в елемента на всеобщността.

Ето защо да искаме от нея да дава конкретни примери означава да искаме тя да се превърне в алегория, в едно грубо и изопачено подобие на баснята като архаично-литературна форма.
Форма, в която непосредствено се изражда всеки наивен опит за наукообразно говорене в сферата на духа.