18 август 2011

Оковите на успеха


За да можеш, за да посмееш да кажеш някои големи истини не трябва да си зависим от успеха си.
Жан-Жак Русо, Изповеди


Думи на Русо парадоксално актуални днес. Успехът или по-точно идеята непременно да успеем ни прави адаптивни, предвидими, управляеми, уязвими.

Идеята да успеем прави така, че да приемем всяка една временно удовлетворителна социална маска за свое лице. Така, че да прегърнем отчуждението като свой живот.

Съвременното общество - едно общество от успешни измамници и самоизмамници.