07 август 2011

Щипка несериозност (изповед на един мислител)


Онова, което винаги е липсвало на моя характер, е щипка несериозност. Аз никога не съм можел да се радвам на нещо, в което не виждам ценност или в което не съм склонен да положа ценност. Това в голяма степен ограничава възможните ми обекти на радост - казано честно, свежда ги до онези, които биха били одобрени от разума ми.

Един от вътрешните ми гласове би могъл да каже: „Та що за скучен човек си ти!?! За да се радваш трябва да чакаш санкция от разума си. Колко досадно!”. Друг би добавил: „Ти, господин мърморко, си като дете от Холивудска драма– стараеш са да гледаш по-сериозно и по-умно дори от възрастните!” Трети вътрешен глас направо би ме отписал: „Оставете го! Нека си живее в златната си клека инкрустирана с ценности!”.

Само един вътрешен глас би застанал на моя страна. Вероятно това би било момчешко гласче, което би казало: „Чичко, научи ме и аз да отбирам красивите неща от живота!”. След което би добавило: „Ти, чичко, наистина си неспасяем. Дори и това последното взе насериозно!”.