18 септември 2011

Изкуство и фалш


Най-голямото качество на всяко изкуство е неговата искреност.
Сергей РахманиновИ учудващо ли е, че прекият убиец на всяко изкуство е неискреността? За съжаление това важи не само на страната на твореца, но и на тази на възприемащия.

Ето защо далеч по-добре е възприемащият да се задоволи с простичкото: „Това ми хареса”, нежели да пръска фалш около себе си под формата на високопарни и патетични излияния. Суетният и празен човек е склонен да надува цената на цененото с единствената цел да надуе и собствената си цена на ценител.

Резултатът от горното е - множеството балони на партито, ликвидност на етикетите и конвертируемост на модния надпис „Изкуство” върху челото на бездуховността.