27 февруари 2009

За енциклопедиите


Енциклопедия означава от гръцки образование (paedeia) в кръг (en cyclo). Въпреки съвременната пейоративна тенденция в употребата на думата, първоначалната конотация съвсем не е била учене в кръг, т.е. тъпчене на едно и също място, а конотация на завършеност. В кръга именно началото и краят съвпадат. Началото се сбъдва едва в края и краят е пребъдването на самото начало.
В този изконен смисъл на думата първият и последният енциклопедист на знанието е Хегел. Единствено при него змията на знанието захапва своята опашка и се установява в един уравновесен пръстен.
Всички останали персонални или колективни енциклопедии се намират в лошата безкрайност на трупането на информация от А до Я или ако пожелаете от А до Z. Всеки фрагмент на знанието е подреден до съседния на базата на азбучния или друг случаен признак. Несродството е тяхната единствена общност. Това особено важи за нашето време – енциклопедията е безродността на знанието и смъртта на познанието.