06 февруари 2009

Симптомът на "българската" култура


Основният и определящ белег на "българската" култура (в частност на "българската" философска култура) е без-основността, която много лесно кулминира в повърхностност. Винаги ще се намерят "автори" на статийки и брошури, които с лекота жонглират поне с десетина световни имена наведнъж, но няма да се намери и един автор на задълбочено и цялостно изследване, което да положи основите за познаване на родния език на поне едно световно име.
Оттук и нашата неспособност сами да продуцираме световни имена.