20 октомври 2007

Стратегията на "интуицията"


„Интуиция” обикновено е дума, чрез която търсим да оправдаем това, което не можем да разберем. А често не можем да разберем именно онова, което сами не искаме да разберем.
Ето защо ако се уповаваме редовно на интуицията – това означава, че крием нещо от себе си.