26 ноември 2010

Крепостничества


В Средновековието крепостните са били прикрепени нормативно към парчето земя, което обработват. В съвремието много хора са прикрепени функционално към колата, която ползват.

- Едно ново, мобилно и заедно с това твърде функционално крепостничество.