20 март 2009

Радикалните въпроси


Съобразно горното, основният въпрос на разбирането (разсъдъка) гласи:
Как е възможно нещата да са другояче?
Основният въпрос на разума обаче, и с това първият въпрос на метафизиката, както свидетелства Лайбниц е:
Как е възможно нещо изобщо да е?

Разумът за разлика от разсъдъка е в състояние да се абстрахира не само от положението и подредбата на нещата, но и изобщо от факта на тяхната даденост.