22 март 2009

Лице в лице


Лице в лице, реж. Ингмар Бергман, 1976

Да застанеш лице в лице със самия себе си.
Бергман превъзходно показва как отношението със самия себе си е отношение, в което рядко цари близост и доверие. Нещо повече, това е отношение, в което единият почти винаги остава анонимен, ако неговото съществуване изобщо е осъзнато.