12 март 2009

За модата на "проектите" и "продуктите"


Актуалната мода да се използват тъй масово следните две думички: "проект" и "продукт", разкрива комплекса на съвременния „делови” човек да представя своя непрестанно възобновяващ се цикъл от работа и потребление (при който цикъл нищо трайно не остава), като линейно разгърнатото дело на един демиург*.
__________________________________________
* На онези, които не знаят значението на думичката „демиург”, им е позволено да си я преведат като „божествен творец”.