27 септември 2007

Две породи


Има порода от хора, които отказват да мислят онова, което чувстват. Същите и отказват да чувстват онова, което мислят. В мисленето си те са праволинейни, а в чувствата си - обсесивни.
Въпросните хора са далеч по-интелигентни, но тъкмо поради това и по-опасни от другите, които ги смесват (мисленото и чувстваното).
Докато вторите могат да бъдат донякъде досадни, първите са направо отблъскващи.

P.S. Възможен ли е трети вариант?  - Да имаме смелостта да мислим чувстваното и да чувстваме мисленото.