25 септември 2007

За Селинджър, стените и Лобачевски


Според небезизвестния разказ на Джеръм Селинджър, наречен „На Есме - с обич и омерзение”, какво казала едната стена на другата?

Ами казала: „Ще се срещнем на ъгъла!”

С риск да бъда заподозрян в скептицизъм или дори нихилизъм, аз на свой ред бих попитал: „А какво би станало, ако стените са успоредни?”

„Ще се срещнем в безкрайността” – прошепнал Лобачевски.