14 септември 2007

Молебна миниатюра


Смехът ти, рязък и отмерен, разтвори сърцето ми.
Онази броня, която то си бе приготвило, се разпука.

Моля те, усмири смеха си...