04 октомври 2014

Отсъствието - образ и насъщност


Тъй като способността за въображение е по-богата и по-плодовита откъм представи отколкото сетивото, то тя, ако се прибави страст, се оживява повече от отсъствието на предмета, отколкото при присъствието му.

Кант, Антропология


Отсъствието на страстно желаното и въображението ни могат да направят нещо далеч по-силно и ефектно от всяко електронно устройство за транслиране на образи и звуци, а именно - да направят образа насъщен за нас.
Така и самият образ поема част от същността ни.

Всъщност бедата на съвремието ни е, че свикнахме образите да бъдат външни - свикнахме образите да ни бъдат предоставяни.