16 октомври 2014

Опции и избор


В свят, в който нямаш много опции между какво да избираш, са възможни приятните изненади.

В свят, в който опциите, поне виртуално се явяват безброй много, са задължителни неприятните разочарования.

***
Нарастването на количеството опции, между които имаме да избираме, повишава катастрофално очакванията ни към евентуалния резултат.