13 октомври 2014

Среда, изкуство, посредственост


Всъщност функцията на средата, в която живеем, е да ни направи посредствени. Да, заедно с това средата прави от нас и други полезни неща - адаптивни, приспособими, бързо ориентиращи се, оцеляващи, дори проспериращи.

И все пак най-неприятният вид на оцеляващите и проспериращите, и в този смисъл на посредствените, може да бъде открит в сферата на изкуството.