30 юли 2011

Болка и партикуларност


Физическата болка по двояк начин ни прави частични. На първо място тя ни фиксира в определена част от собственото ни тяло, партикуларизира самото тяло, а на второ място ни фиксира по принцип в телесността, насилва ни да идентифицираме своя аз с тялото. Чрез това второто тя партикуларизира самата ни личност.

Аналогично е с душевната болка, тя ни фиксира върху отделен случай, лишавайки всички останали от интензивност, и така на второ място ни идентифицира едностранчиво в чувствеността.

Духовната болка обаче е тотализираща, тя не допуска друго и в нея се самоизяжда самият аз. Останките от трапезата са тяло и душа, без личност. Т.е. отново партикуларност.

Допълнение: Поддаващият се на болка е безвъзвратно остарял, нещо което съответно може да се разбира в три различни смисъла - физически, душевен и духовен.