17 юли 2011

За произхода на (думата) меланхолия


Меланхолия означава на гръцки черна жлъчка (μελαγ-χολία). Черната жлъчка (наред с жълтата жлъчка, кръвта и флегмата) е една от телесните течности или хумори*, които съгласно античната медицина са отговорни за баланса в човешкото тяло. Преобладаването на една от тях предопределя по един от човешките темпераменти. Черната жлъчка естествено обуславя меланхоличния темперамент и в качеството си на телесна течност съотвества в областа на натурфилософията на елемента на земята - тежка е, инертна и студена. Нейният сезон е есента.

Remark: Човек обладан от елемента на черната жлъчка се превръща в мелахолик. Той не бива да се опитва да се отчужди от това си състояние, а е добре да се превърне в ласкател на собствената си меланхолия. Тя може да му се отблагодари с бавност и съзерцание, които ще го издигнат в позицията на фин и безучастен наблюдател на живота. Така елементът на земята в определени случаи се осъществява в качествата на своя опонент - въздуха.

______________
* От гръцки χυμός и латински (h)umor със значение на сок, мъзга, влага, фр. humeur, англ. humour, нем. humor. (Впоследствие, всъщност едва през 17 век, думата "хумор" придобива привичното й днес тясно значение.) За добро изложение на античната теория за четирите телесни течности виж тук (на немски).