06 юли 2011

Разбиране и преживяване


Винаги съм считал, че разбирането е в състояние да отнеме или добави нещо към самото преживяване. По-специално като човек заинтересуван от философията особено съм държал на това, че разбирането добавя към или обогатява преживяването.

Може да се открие обаче една особена, типично женствена сила в противоположното убеждение, а именно - че дадено рационално обяснение или разбиране не може да промени нищо в преживяването. Сякаш преживяването е ултимативният факт, който не подлежи на рефлексия.