29 юни 2011

Към миналото


Проблемът на миналото е, че посредством дадено настояще го виним за нашето бъдеще.

Мечтая за едно изцяло съзерцателно отношение към миналото. - Но може би тъкмо това е състоянието на забрава, в което миналото чрез една напълно незабележима метаморфоза се е превърнало в настояще?

Маурицио де Агостини, Дневници